Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Alle eldre arkiver skal leveres til Sentralarkivet for sikker oppbevaring. Dette må avtales med Sentralarkivet på forhånd og vi vil bistå dere med rådgiving om hvordan arkivet skal ryddes og listeføres før avlevering. Sentralarkivet skal bistå når eldre arkiver i kommunen skal ryddes. Det er ikke anledning til å rydde og kaste materiale etter eget skjønn.

Hjelp for rydding og listeføring av eldre arkiver i vedleggene.

Eldre og avsluttede arkiver skal til slutt registreres i Asta og avleveres til IKA Østfolds depot. IKA Østfold publiserer arkivene på Arkivportalen.

Laster...