Arkivplan.no

Arkivserie

Arkivserier
I dag kaller vi gjerne arkivserier enheter som er skilt ut som separate arkivdeler på grunn av at materialet har en funksjon, innhold, ordningsmåte, format eller er på et medium som skiller det fra andre deler av materialet fysisk og gjør det naturlig å betrakte det som en selvstendig enhet.
Når det blir innført elektronisk arkiv vil trolig arkivserie begrepet endres. Da man ikke vil skille ut så mange deler fysisk fra i hvert fall saksarkivet. Men det kan tenkes at det bil bli brukt mer om gjentagende saker, for å forenkle rutiner.

Laster...